O nás

Centrum termografie

Záměrem Centra termografie je vytvářet v České republice odbornou, technickou a znalostní základnu pro průmyslové a vědecko-technické aplikace termografie. Tento záměr Centrum termografie naplňuje svou nabídkou školení, přednáškovou a publikační činností, aplikovaným výzkumem a vzděláváním mladých odborníků během odborných a diplomových stáží.

Cíle Centra termografie v pěti bodech
  •  Zvyšování povědomí o termografii u odborné a neodborné veřejnosti. Tento cíl naplňujeme především ucelenou nabídkou školení v jednotlivých aplikačních oblastech, realizací seminářů a konference MultiSpectra. Pravidelně se účastníme konferencí DIAGO, DronFest, Polní dny ze vzduchu a dalších. Do naší nabídky také patří školení pro přípravu na mezinárodně platnou profesní certifikaci v termografii dle ISO ČSN 18436–7.
  • Podpora při vzdělávání na vysokých i středních školách v České republice a na Slovensku, spolupráce s jednotlivými univerzitami a výzkumnými organizacemi.
  • Hledání nových aplikačních využití termografie a zavádění stávajících aplikací v České republice a na Slovensku.
  • Publikační a přednášková činnost.
  • Poskytování konzultačních služeb a zavádění metodik do praxe.
V případě zájmu o individuální konzultační služby nebo individuální firemní školení nás prosím kontaktujte.
seminář a školení centra termografie
seminář a školení centra termografie
seminář a školení centra termografie
školení centra termografie