Školení

Certifikované školení

Jednotlivé kurzy jsou obsáhlejší ucelená školení o délce 5 až 8 hodin, zaměřená na určitou ucelenou problematiku. Základe pro všechna školení je školení „Základy práce s termokamerou“, které je buď součástí jednotlivých jednodenních školení, nebo se učí v samostatném dni. Podrobnosti jsou uvedeny u jednotlivých kurzů.

Semináře

Semináře jsou krátké, oborově zaměřené kurzy, které jsou určeny především pro zájemce o jednotlivá témata či aplikace bez hlubšího vysvětlování fyzikálních a technických souvislostí. Zájemcům o hlubší pochopení problematiky je pak nabídnut některý z výše uvedených kurzů.

Školení pro certifikaci dle ČSN ISO 18436-7

Školení pro ceritifikaci osob v oblasti funkce TECHNIK DIAGNOSTIK TERMOGRAFIE

Školení je zakončeno získáním osvědčení o absolvování, které. Průběh zkoušky je popsán v dokumentu Požadavkový list na uchazeče o certifikaci osob pro funkci Technik diagnostik termografie, který byl zpracován DTO CZ, dle normy ČSN ISO 18436-7.

Konference TAM

Centrum termografie pořádá mezinárodní Konferenci TAM. Tato konference je zaměřena především na vědecké a technické aplikace termografie v celé šíři optického spektra, které s termografií souvisí, tj. NIR, SWIR, MWIR a LWIR. Konference se také věnuje problematice letecké termografie. Název konference „TAM“ je akronymem slov „Termografie – aplikace a metody“. Konference je pořádána jednou do roka v České nebo Slovenské republice.

Více informací na samostatné stránce Konference TAM.

Absolvováním jednotlivých školení a konference lze získat body pro recertifikaci v oblasti funkce TECHNIK DIAGNOSTIK. Více informací naleznete u v popiscích u jednotlivých školení, případně nás kontaktujte.

Základy práce s termokamerou

Pětihodinový kurz určený všem zájemcům o pochopení  problematiky termografie a získání praktických návyků při práci s termokamerou. Je vstupním kurzem pro všechna další školení.

Termografická diagnostika budov

Celodenní kurz je zaměřen na problematiku termografické diagnostiky budov a to především stran: tepelné techniky, vzduchotěsnosti, vlhkostní problematiky a problematiky TZB.

Termografická diagnostika v průmyslu

Celodenní kurz je zaměřen na problematiku prediktivní diagnostiky mechanických a elektrických strojů a zařízení v provozní praxi výrobních podniků a technologických celků.

Letecká termografie s UAV

Kurz je určen především pro piloty bezpilotních letadel, kteří chtějí rozšířit své znalosti o problematiku využití termokamer a letecké termografie. Očekává se základní znalost legislativy a provozu UAV.

Vědecko-výzkumné aplikace termografie

Jednodenní kurz je zaměřen na problematiku termokamer určených pro vědecko-výzkumné aplikace. Důraz je kladen na termokamery s kvantovými fotodektory a na problematiku aktivní termografie.

Přípravný kurz pro certifikaci v termografii

Intenzivní čtyřdenní kurz připravuje na profesní certifikaci dle ČSN ISO 18436-7 a následné získání mezinárodně platného certifikátu “Technik diagnostik – termografie”.

Termokamera Flir E6

Základy práce s termokamerou

Pětihodinový kurz určený všem zájemcům o pochopení  problematiky termografie a získání praktických návyků při práci s termokamerou. Je vstupním kurzem pro všechna další školení.

Termografická diagnostika budov

Celodenní kurz je zaměřen na problematiku termografické diagnostiky budov a to především stran: tepelné techniky, vzduchotěsnosti, vlhkostní problematiky a problematiky TZB.

Termografická diagnostika v průmyslu

Celodenní kurz je zaměřen na problematiku prediktivní diagnostiky mechanických a elektrických strojů a zařízení v provozní praxi výrobních podniků a technologických celků.

Letecká termografie s UAV

Kurz je určen především pro piloty bezpilotních letadel, kteří chtějí rozšířit své znalosti o problematiku využití termokamer a letecké termografie. Očekává se základní znalost legislativy a provozu UAV.

Vědecko-výzkumné aplikace termografie

Jednodenní kurz je zaměřen na problematiku termokamer určených pro vědecko-výzkumné aplikace. Důraz je kladen na termokamery s kvantovými fotodektory a na problematiku aktivní termografie.

Přípravný kurz pro certifikaci v termografii

Intenzivní čtyřdenní kurz připravuje na profesní certifikaci dle ČSN ISO 18436-7 a následné získání mezinárodně platného certifikátu “Technik diagnostik – termografie”.

Krátké kurzy

Termokamera v boji proti požárům (online)

Termokamera v boji proti požárům je online školení/kurz zaměřený na vysvětlení principu funkce termokamer a jejich aplikačního využití v praxi hasičů. Kurz je realizován prostřednictvím aplikace Google Meet.

Termokamera – Aplikace a využití (online)

Termokamera – aplikace a využití je online školení/kurz zaměřený na vysvětlení principu funkce termokamer a jejich aplikačního využití. Kurz je realizován prostřednictvím aplikace Google Meet.

Screening horečnatých stavů pomocí termokamery (online)

Termokamery lze účinně použít v rámci prevence infekčních onemocnění, a to dle ISO IEC 80601-2-59. Kurz je realizován prostřednictvím aplikace Google Meet.

Úvod do problematiky letecké termografie (online)

Kurz je určen především pro piloty bezpilotních letadel, kteří chtějí rozšířit své znalosti o problematiku využití termokamer a letecké termografie.

Termokamery pro vědu a výzkum (online)

Termokamera – aplikace a využití je online školení/kurz zaměřený na vysvětlení principu funkce termokamer a jejich aplikačního využití. Kurz je realizován prostřednictvím aplikace Google Meet.

Záchrana srnčat před senosečí (online)

Školení, ve kterém se dozvíte, jaké jsou možnosti plašení a vyhledávání srnčat před senosečí, jak vypadá vyhledávání srnčat pomocí klasické termokamery a termokamery na dronu? Jaké je nejlepší řešení pro vyhledávání srnčat?

Aktuální nabídka kurzů a školení

NázevDatumLokalitaLektorRezervovat
Využití termokamer při měření v průmyslu24. července 2024 09:30 - 14:00Praha 6Ing. Anna KorbářováRezervovat
Termografická diagnostika budov31. července 2024 09:30 - 14:00Praha 6Ing. Anna KorbářováRezervovat
Příprava na certifikaci v termografii 9. - 12. září 2024Praha 6Ing. Anna KorbářováRezervovat
Nenechte si uniknout nové termíny! Registrujte se zde.