Storno podmínky

Stornování běžným účastníkem školení

Bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 pracovních dnů před začátkem kurzu.

V případě, že storno přijmeme v době kratší než 10 pracovních dnů před zahájením kurzu a v případě, že se kurzu vůbec nezúčastníte, nebudou vráceny žádné peníze.

Po dohodě je možno navštívit stejné školení v novém termínu nebo můžete vyslat náhradníka. Pouze nám nahlásíte jeho jméno pro přípravu certifikátu o absolvování. Finanční vyrovnání si však s náhradníkem řešíte sami.

Storno (zrušení účasti) je nutné oznámit písemně e-mailem na info@centrumtermografie.cz.

Stornování školení pořadatelem - Centrem termografie

Pořadatel Centrum termografie si vyhrazuje právo na změnu termínu nebo úplné zrušení kurzu z neočekávaných organizačních a provozních důvodů. O všech těchto případných změnách byste byli včas informováni a zároveň by Vám bylo nabídnuto vrácení 100% zaplacených peněz nebo účast na stejném školení v nadcházejících termínech.