Certifikace

Přípravný kurz pro certifikaci v termografii

Společnost Workswell s.r.o., provozovatel Centra termografie, je Asociací technických diagnostiků (ATD ČR) schváleným školícím pracovištěm pro oblast “Technik diagnostik termografie” a může tak pořádat vzdělávací kurz, který je přípravou na získání příslušného, mezinárodně uznávaného, certifikátu v technické diagnostice.

Popis kurzu

Obsah a struktura školení je dána požadavkovým listem. Pro rychlou orientaci zde uvádíme stručný obsah jednotlivých školení.

První a druhý den

První a druhý den jsou zaměřeny především na získání teoretických znalostí v oblasti termografie a bezdotykového měření teplotních polí a stanovení jejich nepravidelností. Nápní těchto dvou dnů je tedy především:

 • problematika měření teploty, dotykové a bezdotykové měření teploty
 • terminologie
 • úvod a principy termografie (základní fyzikální zákony a pojmy, úvod do problematiky)
 • technika pořizování dat (princip funkce termokamery, ovládání kamery, stanovení emisivity a dalších zdrojů nejistot, vliv okolních podmínek apod.)
 • měření teploty a zpracování obrazu (ČSN ISO 18434-1 – Monitorování stavu a diagnostika strojů – Termografie – Část 1: Všeobecné postupy, měřicí funkce kamery, korekce zdánlivé odražené teploty a dalších vlivů, pojem zdánlivá teplota)
 • základní aplikace (debata o základních průmyslových aplikacích, aktivní a pasivní termografie)
 • závady budov, termografická diagnostika budov
 • medicínské aplikace
 • strojní aplikace
 • postupy při termodiagnostice jednotlivých objektů (budovy, elektrické stroje a zařízení)
 • nácvik písemného testu
1

Třetí a čtvrtý den

Třetí a čtvrtý den jsou zaměřeny na získání praktických zkušeností, tvorbu protokolu a práci s měřicími přístroji. Výklad je tak zaměřen především na:

 • stanovení emisivity a zdánlivé odražené teploty na modelech
 • měření v laboratoři na reálných úlohách (rozvaděč, elektrický motor, případně diagnostika obvodového pláště apod.)
 • nácvik praktické zkoušky
 • protokol o měření, náležitosti protokolu
 • příprava protokolu na zkoušku, diskuze nad vlastními protokoly účastníků kurzu
 • diagnostické postupy, prognostika
 • širší problematika technické diagnostiky (tribodiagnostika, vibrodiagnostika, ultrasonografie apod.)
 • nácvik písemného testu
Školení

Profesní titul CTD – certifikovaný technik diagnostik

Po úspěšném absolvování certifikační zkoušky může držitel certifikátu používat profesní titul CTD (certifikovaný technik diagnostik) za svým jménem (na razítku, apod.). Nejedná se o akademický titul, proto není možné používat tento titul v dokumentech vydávaných státní správou (např. občanský průkaz, řidičský průkaz apod.). Profesní titul smí držitel certifikátu používat pouze po dobu platnosti certifikátu.

Certifikační zkouška

Průběh samotné certifikační zkoušky je popsán v dokumentu požadavkový list na uchazeče o certifikaci osob pro funkci Technik diagnostik termografie, který byl zpracován DTO CZ, s.r.o dle normy ČSN ISO 18436-7. 

Celkové hodnocení certifikační zkoušky je prováděno hodnotící komisí po ukončení všech částí certifikační zkoušky vyhodnocením shody činností a výroků žadatele s technologickým postupem a sečtením bodů dle klasifikační tabulky. Zkouška je úspěšně absolvována, pokud uchazeč každou z části realizuje minimálně na 80%. Písemný test se skládá pro kategorii I., ze 40 otázek a test trvá 1 hodinu. Pro úspěšné absolvování je tedy třeba správně odpovědět alespoň na 32 otázek.

Přípravný kurz pro certifikaci v termografii

Cena: 16 600 Kč bez DPH
20 086 Kč s DPH
(v ceně není zahrnuta certifikační zkouška)
Podrobné informace
Časová náročnost 4x8 hodin
Možnost zapůjčení termokamery Ano
Potřebné znalosti Žádné
Maximální počet účastníků 15
Co je v ceně Tištěné podklady a další materiály na CD, certifikát, občerstvení, oběd
Celková časová náročnost školení 4 dny

Po přihlášení vám bude e-mailem zaslána zálohová faktura. Po jejím zaplacení vám místo závazně rezervujeme a emailem zašleme daňový doklad. storno podmínky. V ceně kurzu jsou zahrnuty další konzultace s lektorem. Po skončení kurzu budou všem účastníkům e-mailem zaslány prezentační materiály v PDF.

2

Aktuální nabídka kurzů a školení

NázevDatumLokalitaLektorRezervovat
Využití termokamer při měření v průmyslu24. července 2024 09:30 - 14:00Praha 6Ing. Anna KorbářováRezervovat
Termografická diagnostika budov31. července 2024 09:30 - 14:00Praha 6Ing. Anna KorbářováRezervovat
Příprava na certifikaci v termografii 9. - 12. září 2024Praha 6Ing. Anna KorbářováRezervovat
Nenechte si uniknout nové termíny! Registrujte se zde.