Anna Korbářová

Ing. Anna Korbářová

Ing. Anna Korbářová, PhD.,  je aplikační inženýr a školitel ve společnosti W-Technika Group s.r.o.

Vystudovala několik oborů VŠCHT v Praze. Na Fakultě potravinářské a biochemické absolvovala obor Konzervace potravin a technologie masa a na Fakultě chemicko-inženýrské obor Fyzika a měřicí technika. V problematice fyziky a měření pokračovala i v rámci doktorského studia. Po studiu působila jako odborný asistent na Ústavu fyziky a měřicí techniky na VŠCHT v Praze.

V roce 2013 poznala mladý kolektiv české společnosti Workswell s.r.o, zabývající se vývojem vlastních termokamer a termografií obecně. Jejich elán, vize i odbornost byly impulsem ke změně zaměstnání. V této společnosti postupem času zastávala pozici programátora systémů machine vision, poté aplikačního inženýra pro návrh měřicích systémů jak pomocí termokamer, tak kamer ve viditelném spektru.

Ing. Anna Korbářová

V současné době se ve společnosti W-technika s.r.o. (odštěpené od Workswell v roce 2019) zaměřuje na technicko/obchodní podporu zákazníků v oblasti distribuce produktů zahraničních společností – především termokamer značky FLIR. Je také školitelem Centra termografie a certifikovaným Technikem diagnostikem termografie. Společnost W-Technika s.r.o. také reprezentuje na řadě veletrhů, výstav či prezentací.