Jan Sova

Ing. Jan Sova

Ing. Jan Sova, CTD vystudoval (2005-2010) studijní program Kybernetika a měření na FEL ČVUT se specializací na metrologii a teorii měření. Od roku 2012 je ředitelem Centra termografie, které spoluzakládal. Je certifikovaným technikem – diagnostikem v oboru termografie II. třídy.

Je spoluzakladatelem společnosti Workswell s.r.o., kde se od roku 2010 věnuje především konstrukci termovizních systémů a vědecko-výzkumným aplikacím termokamer v průmyslu a precizním zemědělství. Je autorem nebo spoluautorem řady odborných publikací, užitných vzorů a patentů.

Ing Jan Sova

Vybrané publikace

[1] The topography change of electrode tips at resistance welding of deep drawn steel DC05+ZE,Kolaríková, M., Kolarík, L., Králík, V., Sova, J., METAL 2020 – 29th International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings, 2020

[2] Use of aerial thermography to reduce mortality of roe deer fawns before harvestCukor, J., Bartoška, J., Rohla, J., Sova, J., Machálek, A. PeerJ, 2019

[3] Non-destructive inspection by infrared thermography of resistance spot welds used in automotive industryForejtová, L., Zavadil, T., Kolarík, L., Sova, J., Vávra, P. Acta Polytechnica, 2019, 59(3), pp. 238–247

[4] The correction of the influence of wind on thermographic measurement
Kyncl, J., Vetoschkin, L., Musalek, L., Bryscejn, J., Sova, J., Proceedings – 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2016, 2016, 7521772

[5] Interlock system for the COMPASS tokamakHron, M., Sova, J., Šíba, J., Mlynář, J., Stöckel, J. Fusion Engineering and Design, 2010, 85(3-4), pp. 505–508